Ευκαιρίες Καριέρας

Στη PHILIPPOS SPORT, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση συνεργασίας και περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου μας!

Η ανάγκη διατήρησης του υψηλού επιπέδου προσφοράς των προϊόντων μας, αλλά και της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας μάς οδηγεί στη διαρκή αναζήτηση στελεχών και συνεργατών.